Nový dvůr

Nový dvůr je empírová stavba hospodářských budov v Lednicko-valtickém areálu zbudovaná v letech 1809 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Statek se nachází v katastru Charvátské Nové Vsi asi 3 km jižně od Lednice nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Celý objekt je disponován kolem širokého obdélníkového dvora vymezeného třemi křídly hospodářských budov (stájí, sýpek a bytů zaměstnanců) a je uzavřen směrem k Lednici arkádovou zdí. Uprostřed tohoto křídla stojí centrální stavba, v níž byla stání pro koně obklopující kruhovou místnost zdobenou iluzivním geometrickým a rostlinných dekorem, prolomenou do stájí i ven velkými francouzskými okny. Tu navrhl přistavět v roce 1820 Josef František Engel. Ochoz centrály s dřevěnými kuželkami balustrády, nesený šesti hranatými sloupy, umožňuje výhled do krajiny směrem k Lednici a ke vzdáleným Chřibům. Kopule centrály je kryta šindelem. Boční křídla s hospodářskými objekty jsou spojena s centrálou na každé straně zdí prolomenou bránou a šesti oblouky, které jsou vyplněny kovanými mřížemi.

Stavba původně sloužila pro chov dvaceti krav bernského plemene, poté vzácných merinových ovcí. Po přestavbě, kterou provedl císařský architekt Josef Kornhäusel, přivítaly stáje koně a znovu se tu objevily i krávy.

Budova Nového dvora zažila krušná léta za dob totality. Objekt byl využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky nebyly brány ohledy. Když se časem začalo přemýšlet o obnovení budov, objevila se trojice nápadů, jak se stavbou naložit. Vítězně vyšel návrh založit zde chov anglického plnokrevníka s dostihovou stájí. Místní koně si nevedli vůbec špatně, dva dokonce startovali na Velké pardubické.

V současné době je Nový Dvůr v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov jezdeckých koní a je také využíván k rekreačním účelům.

 

Zdroj: wikipedia

Tento web využívá soubory cookies.